برترین منابع آزمون های ارشد - دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 93-92

منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی , بهترین منابع ارشد 92,بهترین منابع کارشناسی ارشد ,منابع ارشد 92 ,منابع ارشد آزاد

منابع ارشد مدیریت مزرعه دانشگاه آزاد

منابع ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه دانشگاه آزاد | بهترین منابع ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه دانشگاه آزاد | منابع رتبه یکی های ارشد کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه | خرید منابع ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه آزاد | خرید کتاب ارشد و هر آنچه که برای قبولی نیاز دارید.
فروش برترین جزوات ،کتب و منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی کد رشته 50378 
5100 - مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه (منابع ارشد آزاد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه کد رشته 50378 )

منابع آزمون ارشد آزاد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه | منابع ارشد آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 93-92
جزوات ارشد مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه 
منابع آزمون ارشد مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه دانشگاه آزاد
منابع کنکور ارشد توسعه روستایی دانشگاه سراسری
سوالات آزمون ارشد آزاد و سراسری

امکان خرید منابع ارشد سراسری یا بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد به صورت کاملا اختصاصی

منابع کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه شامل : 
یک جزوه تکمیلی ، کتاب تکمیلی یا چند جزوه شاخص ، کتاب مکمل برای هر ضریب به همراه مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه می باشد.

منابع ارشد آزاد مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه کد رشته 50378 1- آمار و ریاضی ضریب 1
2- زبان عمومی ضریب 1
3- مدیریت مزرعه ضریب 3
- دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 2 تا 4 سال اخیر بدون جواب (جواب سوالات ارشد آزاد منتشر نشده است)
(مجموعه آموزشی مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه دانشگاه آزاد 195 هزار تومان میباشد)

مواد امتحانی و ضرایب رشته مدیریت کشاورزی به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
کد رشته امتحانی 50378 
5100 - مجموعه 1 کشاورزی - رشته امتحانی مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه
1- آمار و ریاضی ضریب 1
2- زبان عمومی ضریب 1
3- مدیریت مزرعه ضریب 3

جزوات کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- مدیریت مزرعه دانشگاه آزاد
- جزوه آمار و احتمالات دکتر فرج الله‌پور
- جزوه آمار و احتمال در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
- جزوه آمار در کشاورزی
- جزوه ریاضی عمومی ۱
- جزوه ریاضی عمومی ۲
- جزوه سوالات میان ترم-پایان ترم ریاضی عمومی ۱
- جزوه سوالات میان ترم-پایان ترم ریاضی عمومی ۲
- جزوه زبان عمومی انگلیسی
- جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها (سوالات زبان عمومی کار‌شناسی ارشد)
- جزوات مدیریت مزرعه (چند جزوه مدیریت مزرعه )
- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی 2 تا 4 سال اخیر بدون جواب (جواب سوالات ارشد آزاد منتشر نشده است)
کتاب مدیریت مزرعه دانشگاه پیام نور (تهیه از کتابفروشیها)
کتاب مدیریت واحدهای کشاورزی ازآقایان غلامرضا سلطانی ،سیدبهاءادین نخعی ،جواد ترکمانی (تهیه از کتابفروشیها)

جزوات اضافی انتخابی (این جزوات در بسته اصلی ارسال نیمیگردد، و شما میتوانید از بین آنها علاوه بر بسته اصلی انتخاب نمایید، قیمتهای جزوات و بسته‌ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد):
** جزوه نکته و تست امار دستنویس ۱۴۴صفحه
** جزوه احتمال و آمار نویسنده آپا پولیس ترجمه دکتر علی اصغر سلطانی فراتی ۹۲ صفحه
** جزوه احتمالات صلاحی ۲۶صفحه
** جزوه آمار و احتمالات تایپ ۱۱۷ صفحه
** جزوه آمار و احتمالا تایپ ۴۲ صفحه 
** جزوه علم امار دستنویس ۶۸ صفحه
** جزوه آمار و احتمال سنجش و دانش
** جزوه آمار و احتمالات پارسه
** جزوه آمار و احتمال ماهان 
** جزوه آمار و احتمالات مهندسی کشاورزی کتاب
** جزوه آمار و احتمال سنجش تکمیلی بخش اول
** جزوه آمار و احتمال سنجش تکمیلی بخش دوم
** جزوه آمار و احتمالات دکتر نجفی ۲۳۰ صفحه 
** نمونه سوالات درس آمار و احتمال دانشگاههای تهران با پاسخ تشریحی 
** جزوه آمار و احتمالات ۲۴ صفحه
** جزوه آمار ۲ قسمت۲ ۳۹ صفحه
** کتاب آمار و احتمالات عبدالمجید رضایی (تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب آمار و کاربرد آن درمدیریت ازآقای دکتر مسعود نیکوکار (تهیه از کتابفروشیها)

ضریب زبان عمومی انگلیسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی-(جزوات زیر در بسنه اصلی ارسال نیمیگردد، و شما میتوانید از بین آنها علاوه بر بسته اصلی انتخاب نمایید، قیمتهای جزوات و بسته‌ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد):** جزوه زبان عمومی انگلیسی
** جزوه زبان عمومی تحصیلات تکمیلی
** جزوه زبان عمومی انگلیسی (جزوه دوم)
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها پردازش
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پارسه
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی... سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی
** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد
 
در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاههای آزاد پذیرنده این رشته در تهران و دانشگاههای آزاد شهرستانها  و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علوم و تحقیقات استفاده شده است.

ارسال بسته با پست سفارشی، پیشتاز و ایمیل انجام می گیرد.

5100 - منابع ارشد آزاد مجموعه 1 کشاورزی:5100 - منابع ارشد آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی - منابع ارشد دانشگاه آزاد - free senior مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزی (منابع ارشد آزاد مدیریت کشاورزی کد رشته 50325 )
مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی (منابع ارشد آزاد اقتصاد کشاورزی کد رشته 50339)
مهندسی کشاورزی -ترویج و آموزش کشاورزی (منابع ارشد آزاد ترویج و آموزش کشاورزی کد 50340 )
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی (منابع ارشد آزاد توسعه روستایی کد رشته 50361 )
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی - توسعه کشاورزی (منابع ارشد آزاد توسعه کشاورزی 50374 )
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی - توسعه اقتصادی (منابع ارشد آزاد توسعه اقتصادی کد 50375 )
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی - توسعه اجتماعی (منابع ارشد آزاد توسعه اجتماعی 50376 )
مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی - مدیریت توسعه (منابع ارشد آزاد مدیریت توسعه کد 50377 )
مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزی - مدیریت مزرعه (منابع ارشد آزاد مدیریت مزرعه  کد 50378 )
مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزی - مدیریت کشاورزی (منابع ارشد آزاد مدیریت کشاورزی 50379 )
www.FreeSenior.blogfa.com - منابع رتبه یکی های ارشد  - منابع ارشد 92 -منابع ارشد آزاد منابع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد - بهترین منابع ارشد کشاورزی و منابع طبیعی

مدیریت مزرعه
رشته مدیریت مزرعه باتوجه به نیازفعلی اقتصادکشور ازاوجب واجبات شده است گواه این مطلب ایجاداین گرایش ازرشته دردوره دکتری (phd) است. یعنی اقتصاد مبتنی برکشاورزی ومحصولات حاصل ازفرآیندهای آب وخاک ودستهای پینه بسته کشاورزان نجات دهنده اقتصاد مریض کشورهاست
پذیرندگان دوره دکتری این رشته عبارتنداز: دانشگاه شیراز، تهران، تبریز

منابع ارشد آزاد ,منابع کارشناسی ارشد ,منابع ارشد دانشگاه آزاد سراسری -۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.FreeSenior.blogfa.com
منابع ارشد آزاد ,منابع کنکور کارشناسی ارشد ,منابع ارشد دانشگاه آزاد -۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ - ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ - www.FreeSenior.blogfa.com
 خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد دانشگاه آزاد 92 -سراسری 92
 ۰۹۱۹ |۱۸۱|۲۸۱۲ - ۰۹۱۸ |۹۱۸|۴۵۹۸- تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ -ارسال پیامک ۲۴ ساعته
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
شماره حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
 Mohammad Arvin بانک صادرات بنام

برچسب‌ها: منابع رتبه یکی های ارشدمنابع ارشد 92منابع ارشد مدیریت مزرعه دانشگاه آزادمنابع ارشد مدیریت مزرعهمنابع آزمون ارشد مدیریت کشاورزی

تاریخ ارسال: شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 09:31 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر