برترین منابع آزمون های ارشد - دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 93-92

منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی , بهترین منابع ارشد 92,بهترین منابع کارشناسی ارشد ,منابع ارشد 92 ,منابع ارشد آزاد

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 92 دانلود دفترچه

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۲

پی اچ دی آزمون ( Phd Azmoon.Net ) نتایج کارشناسی ارشد ۹۲ : برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۲ از سرور پی اچ دی آزمون ، گروه آزمایشی خود را انتخاب کنید:

بخش
عنوان
صفحه
کلیات و شرایط و ضوابط
مقدمه
۱
الف) روش گزینش
۱
ب) بورسیه و رشته های دارای شرایط خاص
۱
ج) شیوه های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
۱
د) سهمیه رزمندگان
۱
ه‍ ) پذیرش اتباع خارجی
۲-۱
و) رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات
۲
ز) کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون
      – تذکرات مهم در رابطه با معدل
۴-۲
۳-۲
ح) انتخاب اینترنتی محل تحصیل
۴
ط) فرم اینترنتی انتخاب رشته های تحصیلی
۵-۴
ی) یادآوری های خیلی مهم
۵
جداول کد رشته محل ها
از کد
۱۱۰۰۱
تا کد
۱۵۳۶۷
۶۷-۶

- جدول شماره ۲- کد رشته محل های تحصیلی گروه علوم پایه

 

 

از کد
۲۱۰۰۱
تا کد
۲۳۸۳۴
۱۰۵-۶۸
از کد
۳۱۰۰۱
تا کد
۳۴۰۲۲
۱۴۸-۱۰۶
از کد
۴۱۰۰۱
تا کد
۴۲۶۲۴
۱۷۰-۱۴۹
از کد
۵۱۰۰۱
تا کد
۵۱۴۲۴
۱۷۷-۱۷۱
از کد
۷۱۰۰۱
تا کد
۷۱۰۶۲
۱۷۸
پیوست ها
الف) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو و جدول شهریه رشته های مختلف تحصیلی دوره های نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
۱۷۹
ب) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو و میزان شهریه در رشته های مختلف تحصیلی دوره های نیمه حضوری
۱۷۹
ج ) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو و جدول شهریه رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور
۱۸۰-۱۷۹
د ) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو و جدول شهریه رشته های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی
۱۸۰
ه‍ ) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو و جدول شهریه رشته های مختلف تحصیلی دوره های مجازی
۱۸۱-۱۸۰
و ) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو و جدول شهریه رشته های مختلف تحصیلی دوره های پردیس خودگردان
۱۸۳-۱۸۲
ز ) شرایط و توضیحات مربوط به برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
۱۹۰-۱۸۳
ح) شرایط و ضوابط اختصاصی ارگان های بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص
۱۹۵-۱۹۱
ـ فرم تأییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول و نمونه دوره کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
۱۹۶
ـ پیش نویس فرم انتخاب رشته اینترنتی
۱۹۷
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه سایت آزمون دکتری

دفترچه راهنمای انتخاب رشته

دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد ۹۲منتشر شد.

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۲

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۲از ۲۴ام شروع خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد ۹۲

کارنامه آزمون کارشناسی ارشد ۹۲ ساعت ۱۴ امروز منتشذ گردید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۲

برایدانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۲بررویلینکگروه مورد نظر خود کلیک نمایید.

www.sanjesh.org

نتایج کارشناسی ارشد ۹۲درسایت www.sanjesh.orgقرار گرفت.

سازمان سنجش

سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org می باشد.

 • ارشد ۹۲دفترچه انتخاب رشته انسانی
 • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 • سایت سازمان سنجش دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد
 • ذانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد۹۲
 • دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زیر گروه انسانی
 • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد ۹۲
 • انتخاب رشته ارشد سراسری ۹۲
 • دانلود ظرفیت ارشد ۹۲
 • دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۲ رشته علوم انسانی
 • دانلود کد رشته ارشد ۹۲
 • دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد سراسری سال ۹۲
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد انسانی سال۹۲
 • نحوه انتخاب رشته کارشناسی ۹۲
 • دانلود دفترچه راهنمای ارشد ۹۲
 • دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری ۹۲
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم انسانی
 • دانلود دفترچه دانشگاه شبانه کارشناسی ارشد۹۲
 • راهنمایی برای انتخاب رشته در کارشناسی ارشد تربیت بدنی
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری۹۲
 • دفترچه انتخاب رشته ازمون سراسری ارشد۹۲
 • دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد سراسری ۹۲
 • دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ۹۲
 • دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد
 • دفترچه انتخاب رشته کارشنآسی ارشد۹۲
 • دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۲ انسانی
 • دانلوددفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشنلسی ارشدسال ۹۲
 • دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال۹۲
 • دفترچه انتخاب واحد ارشد۹۲
 • دفترچه راهنماى انتخاب رشته کارشناسى ارشد۹۲
 • دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری ۹۲
 • دانلود دفترچه ظرفیت ارشد ۹۲
 • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره ۲) ۹۲
 • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۹۲
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری۹۲
 • دانلود دفترجه انتخاب رشته ارشد ۹۲
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۲
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد سراسری ۹۲
 • دانلود دفترچه انتخاب رشتخ کنکور ارشد ۹۲
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری ۹۲
 • کد رشته های محل تحصیل کارشناسی ارشد علوم انسانی ۹۲
 • سایت سنجش دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 • دانلود‏ ‏دفترچه‏ ‏انتخاب‏ ‏رشته‏ ‏ارشد‏ ‏۹۲
 • سایت سنجش دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته ارشد ۹۲
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد
 • دانلود دفترجه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد۹۲
 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشچ علوم انسانی
 • دفترچه انخاب رشته ارشد ۹۲
 • دفترچه راهنمایی انتخاب رشته ارشد۹۲
 • پیش نویس فرم انتخاب رشته اینترنتی ارشد ۹۲
 • پیش نویس فرم انتخاب رشته اینترنتی
مرتبط با موضوع : 

آزمون ارشد دانشگاه سراسریاخبار آزمون کارشناسی ارشد


کلید واژه ها : 

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 02:23 ب.ظ | نویسنده: مدیر فروش منابع ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | چاپ مطلب 0 نظر